Aktuálne správy z PPA

04.06.2013 14:22

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 81 ZO DNA 28.05.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY K DODATKU C. 13 K USMERNENIU PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER)]

****************************************************************************

****************************************************************************

*******

Oznamujeme schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze doslo k formalnej uprave formulara Ziadosti o nenavratny financny prispevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 3.4.1 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5326

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 14 ZO DNA 29.05.2013 (VYZVA C. 2013/OPRH/01 - MSP

- DOPLNENIE)]

****************************************************************************

*****************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len PPA) oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MP SR zverejnila na webovej stranke PPA, v casti ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5328

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 2 " dotacia na trvalo udrzatelne hospodarenie v lesoch" vyhlasky MPRV SR c. 320/2011 Z. z. o rozsahu, sposobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodarstve a rozvoji vidieka

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5332

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 14 "Dotacia na ucast spracovatela na vystave"

nariadenia vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5333

 

Sprava c.5 - [OZNAMENIE C. 82 ZO DNA 31.05.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY K DODATKU C. 13 K USMERNENIU PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER)]

****************************************************************************

****************************************************************************

*******

Oznamujeme schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze doslo k formalnej uprave formularov Ziadosti o nenavratny financny prispevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia: 3.4.1 ,3.4.2, 3.3, 3.2.B ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5335

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102