Aktuálne správy z PPA

14.05.2013 09:15

 

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA uverejnila  METODICKY POSTUP pre poskytovanie pomoci na vykonavanie opatreni na zlepsenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s vcelimi produktmi na podporny rok 2012/2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5297

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 11 "dotacia na zamestnanie znevyhodnenych a znacne znevyhodnenych zamestnancov" ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5279

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102