Aktuálne správy z PPA

08.05.2013 10:50

 

Sprava c.1 - [INFORMACIA K ZMENAM REGISTRA PODY LPIS PRE ROK 2013 A NASLEDNY POSTUP PRE PODAVANIE POZIADAVIEK O UPRAVY LPIS.]

****************************************************************************

****************************************************

Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pody vykonal pre rok 2013 aktualizaciu udajov v registri pody...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5267

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 78 ZO DNA 29.04.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 11314/2013, zo dna 29.04. 2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 " Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem".

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5268

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV OPATRENIA PODPORA V UZEMIACH EUROPSKEHO VYZNAMU NA LESNEJ PODE NA ROK 2013.]

****************************************************************************

******************************************

Podohospodarska platobna agentura dava do pozornosti ziadatelom opatrenia Podpora v uzemiach europskeho vyznamu na lesnej pode moznost odkontrolovania si zaradenia lesneho pozemku do uzemi europskeho vyznamu, piateho stupna ochrany v uvedenom zozname lesnych pozemkov.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5278

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 11 " dotacia na zamestnanie znevyhodnenych a znacne znevyhodnenych zamestnancov" ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5279

 

Sprava c.5 - [OZNAM PRE UCHADZACOV O ZABEZPECOVANIE DODAVKY OVOCIA, ZELENINY A VYROBKOV Z NICH PRE SKOLSKY ROK 2013/2014]

****************************************************************************

************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady SR c. 520/2010 Z. z., ktorym sa meni a doplna nariadenie vlady SR c. 341/2009 Z. z. o poskytovani pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materskych skolach a pre ziakov v zakladnych skolach ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5291

 

Sprava c.6 - [OZNAMENIE - AKTUALIZOVANY METODICKY POSTUP A FORMULARE "NAFTA"]

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura dna 04.03.2013 zverejnila vyzvu na predkladanie ziadosti o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov uvedenych v § 2 ods. 1 pism. a) zakona c. 33/2013 Z. z. o podpore polnohospodarskej prvovyroby, spotrebovanych v polnohospodarskej prvovyrobe ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5292

 

ATIS c.1 - [OVOCIE A ZELENINA - 16. TYZDEN]

**********************************************

https://www.apa.sk/download.php?afID=985

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102