Aktuálne správy z PPA

22.04.2013 10:37

 

 

Sprava c.1 - [UPOZORNENIE]

*****************************

PPA upozornuje ziadatelov o dotaciu na podporne opatrenie "Dotacia na ucast na vystave" podla § 3, ods. 1, pism. b) a c), ze v zmysle Oznamenia k zmene v Kalendari veltrhov a vystav 2013, zverejnenom na webovej stranke MPRV SR zo dna 10.04.2013 sa meni termin ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5252

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O PRIAME PODPORY NA ROK 2013]

***********************************************************************

PPA oznamuje ze pocas roka 2013 bude nepretrzite aktualizovany Register produkcnych blokov (LPIS) vynatim ploch, ktore uz nie su polnohospodarskou podou (budovy,  trvale stavby, komunikacie, zarasty na TTP....) z toho dovodu upozornuje ziadatelov o priame podpory, aby si tieto plochy vynali z vymery uvedenej na grafickych prilohach. V opacnom pripade budu mat naddeklaracie a kratene financne prostriedky. Zmeny budu priebezne zverejnovane aj na mapovom portali.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5246

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102