Aktuálne správy z PPA

21.03.2013 16:50

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 74 ZO DNA 08.03.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY K DODATKU C. 13 K USMERNENIU PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER)]

****************************************************************************

****************************************************************************

*******

Oznamujeme schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze v nadvaznosti na aktualizaciu Usmernenia pre administraciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho priloh s ucinnostou od 13. 03. 2013 budu zverejnene aj aktualizovane Ziadosti o nenavratny financny prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007

- 2013 pre jednotlive opatrenia osi 3 implementovane prostrednictvom osi 4 LEADER.

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5173

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 73 ZO DNA 08.03.2013 (USMERNENIE PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER, VERZIA 1.13 V ZNENI DODATKU C. 13)]

****************************************************************************

******************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 1705/2013, zo dna 08.03.2013, zverejnila v casti PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie  Dodatok c.

13 k  Usmerneniu pre administraciu osi 4 Leader.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5172

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102