7. ročník grantového programu "Tu sa nám páči tu chceme žiť" v akcii

17.06.2011 09:11

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v regióne, v ktorom žijú. Chceme osloviť ľudí, ktorí chcú pretvoriť rodné mesto, mesto kde momentálne trávia väčšinu svojho voľného či pracovného času. Alebo miesto, kde žijú a na rozdiel od mnohých ľudí si ho vybrali. Miesto, s ktorým ho viažu spomienky a zážitky, miesto kde je im dobre, neradi ho opúšťajú alebo si po presťahovaní k nemu len vytvárajú vzťah.
Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...
Podporíme mimovládne organizácie, samosprávy, iniciatívne skupiny občanov.
Aj tento rok je na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu vyčlenených 16 600 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 660 euro.

Svoj projekt môžete predložiť najneskôr do 16.8.2011 do 15,00 hod.

Podrobné informácie o programe získate TU

Formulár k programu si môžete stiahnuť TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102