2. štvrťrok 2013 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

04.07.2013 10:58

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj v oblasti rozvoja vidieka

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV

-           prezentácia výsledkov a skúseností za 10 rokov činnosti v  rozvoji vidieka

-           prezentácia úspešných projektov realizácie rozvoja vidieka

 

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Plánovaný obsah príspevkov:

-          10 rokov rozvoja vidieka v BBSK

-          prezentácia projektov PRV

-           logá publicity projektu a fotodokomentácia

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevok v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          aprílové, májové a júnové vydanie mesačníka

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 240 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

 

Koordinátor aktivity a spracovanie príspevku:

Peter Rusnák, RP NSRV BB,

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 2. štvrťroku 2013 bol publikovaný príspevok len v aprílovom vydaní. V majovom a júnovom vydaní neboli príspevky zverejnené s technických dôvodov

Aprílový príspevok sumarizoval 10 rokov inštitucionalizovanej dobrovoľníckej činnosti v rozvoji vidieka v banskobystrickom kraji. Celé obdobie sa členilo na tri vývojové etapy:

Prvá bola zameraná na prípravu ľudských zdrojov a spoluprácu, druhá na inštitucionálny rozvoj a budovanie kapacít a tretia etapa na integrovaný rozvoj vidieka.

Tretia etapa bola výrazne ovplyvnená dvoma faktormi – zriadením Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka  v banskobystrickom kraji a rozvinutím prístupu Leader v piatich miestnych akčných skupinách.

V rámci 10 výročia aktívnej činosti v rozvoji vidieka udelil predseda BBSK aj pamätné listy Vidieckemu parlamentu banskobystrického kraja a 13 vidieckym aktivistom za zásluhy v rozvoji vidieka

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 25. 6. 2013, spracoval Peter Rusnák 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102