VZN BBSK č. 19/2012

12.10.2012 13:07

 

VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Schválené Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 382/2012 z 27. augusta 2012. Účinnosť nadobúda 17. septembra 2012. 

Žiadosti je možné predkladať do 30.novembra 2012

 

Kompletné informácie a formulár žiadosti nájdete  TU

 

Zdroj: BBSK

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102