Výzva SIA na opatrenie 4.1.3.

06.04.2010 10:37

Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami

 

Sociálna implementačná agentúra dňa 31.3.2010 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01 a 

zároveň výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - DOP-SIA-2010/4.1.3/01.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102