Vyzva s kodom OPV-2012/3.1/04-SORO

05.11.2012 10:32

 

Vyzva s kodom OPV-2012/3.1/04-SORO na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok s nazvom PODPORA VZDELAVANIA PRISLUSNIKOV MARGINALIZOVANYCH ROMSKYCH KOMUNIT PROSTREDNICTVOM PODPORY ELOKOVANYCH PRACOVISK STREDNYCH ODBORNYCH SKOL

Dna 31. 10. 2012 vyhlasila Agentura Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR pre strukturalne fondy EU (ASFEU) vyzvu na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok (NFP) v ramci opatrenia 3.1 Zvysovanie vzdelanostnej urovne prislusnikov marginalizovanych romskych komunit.

Opravnenymi ziadatelmi su stredne odborne skoly v zriadovatelskej posobnosti samospravnych krajov, cirkevne  a sukromne stredne odborne skoly. 

Opravneni ziadatelia musia zaroven splnat vsetky podmienky, ktore su blizsie uvedene v uplnom zneni predmetnej vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP.

Vyzva je zamerana na zvysenie vzdelanostnej urovne prislusnikov marginalizovanych romskych komunit (MRK) prostrednictvom podpory projektov zameranych na ziskavanie praktickych zrucnosti a na odborne vzdelavanie a pripravu na pracovisku pre MRK, podporou pripravy, tvorby a inovacie pedagogickej dokumentacie, ucebnych textov, metodickych priruciek a didaktickych prostriedkov s cielom umoznit integraciu prislusnikov MRK do systemu vzdelavania.

Financna ciastka vyclenena na vyzvu predstavuje 7 milion eur. Ziadatelia o NFP sa mozu uchadzat minimalne o 150-tisic eur a maximalne o 300-tisic eur na jeden projekt. Vyzva z geografickeho hladiska pokryva uzemie Slovenskej republiky s vynimkou Bratislavskeho samospravneho kraja.

Datum uzavierky prijimania ziadosti o NFP je 31. 01. 2013. Vsetky informacie k aktualnej vyzve na predkladanie ziadosti o NFP najdete na webovom sidle ASFEU www.asfeu.sk v casti Agentura/Operacny program Vzdelavanie/Aktualne vyzvy.

 

Zdroj: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102