Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012

30.01.2012 09:52

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len “SAMRS”) v súlade so schváleným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len “žiadosť”) na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

 

Dátum zverejnenia výzvy: od 20. januára 2012 do 21. februára 2012

Dátum podávania žiadosti: od 22. februára 2012 do 24. februára 2012

Dátum uzatvorenia výzvy: do 24. februára 2012 do 15:00 hod

 

Link:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012

 

 

Zdroj: www.slovakaid.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102