Výzva k prioritnej osi 1 (operačný cieľ 1.2 - I., II. a III. skupina aktivít)

09.06.2010 09:51

Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje výzvu

Kód výzvy: OPŽP-PO1-10-1

Dátum vyhlásenia výzvy: 4. jún 2010

Dátum uzavretia výzvy: 9. september 2010

Výzva

Kompletné informácie nájdete TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102