Výzva: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy

05.04.2011 08:45

Výzva s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METOD

VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNE ŠKOLY

 

Dňa 31. 3. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

- základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;

- cirkevné základné školy;

-súkromné základné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 05. 2011.

Všetky informácie nájdete  TU

 

Zdroj: ASFEU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102