Výročná konferencia ROP v Banskobystrickom samosprávnom kraji 2011

23.11.2011 09:45

Banskobystrický samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného programu v BBSK 2011, ktorá sa bude konať dňa 7. 12. 2011 v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Výročna konferencia ROP 2011.pdf

 

Zdroj: BBSK

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102