Vidiecke partnerstvo – nová energia v BB regióne

06.05.2015 17:55

 

Tlačová správa

 

V utorok 28.4.2015 sa konala v Starom hostinci vo Svätom Antone Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa jej 25 z 37 členov. Rozhodla o zmene stanov a názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja – v skratke ViP BB a schválila novú koncepciu združenia a 5 hlavných projektov na rok 2015:

1.Udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov a služieb

2.Regionálny produkt vidieka banskobystrického kraja

3.Farmárske trhy na podporu predaja miestnych produktov

4.Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka

5.Združený odborný a občiansky monitor (ZOOM) BBSK

Pre každý projekt bol určený hlavný koordinátor a predseda ViP BB bol poverený dojednať stretnutie miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev  s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja najneskôr do konca mája 2015.

 

Vo Sv. Antone 28.4.2015

Ing. arch. Peter Rusnák, predseda

 

Foto 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102