Usmernenia RO ESF

20.04.2011 08:52

31.3.2011

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné TU

Prílohy-doc

Usmernením sa nahrádza znenie aktualizácie č.3.

 

1.4.2011

RO vydal výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI

 

RO odporúča prijímateľom, aby si súčasné zmluvné vzťahy zosúladili tak, aby akékoľvek náklady prijímateľa vzniknuté za vykonané odborné aktivity v oblasti vzdelávania na projekte boli v intenciách tohto výkladového stanoviska.

Výkladové stanovisko nájdete TU.

 

Zdroj: www.esf.gov.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102