Štrukturálne fondy - Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

30.01.2012 09:52

Bratislava, 24. januára 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101 vyhlásenej dňa 16.12.2011 v rámci  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

 

Pozvánku na seminár si môžete stiahnuť TU

 

 

Zdroj: www.sacr.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102