Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020

19.01.2012 09:41

Vláda SR schválila uznesením číslo 1/2012 zo dňa 11.01.2012. Strategický dokument Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorý vznikol na základe Oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov označené ako Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. 

Na stiahnutie:

Stratégia SR 2020.pdf (972,1 kB)

 

Zdroj: ÚV SR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102