Školy pre budúcnosť 2012/2013

13.09.2012 10:40

 

Už desiaty rok prinášame pre inovatívnych učiteľov a učiteľky možnosť získať finančnú podporu a vyučovať na školách netradične. V grantovom programe Školy pre budúcnosť podporíme projekty, ktorých snahou je meniť dlhodobo zaužívané spôsoby výučby a zavádzať zaujímavé trendy vo vzdelávaní.

V školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli otvoriť program aj pre ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti formálneho vzdelávania a do programu sa budú môcť zapojiť aj mimovládne a miestne organizácie, ktorých aktivity prispievajú k premene tradičnej školy na modernú.

V grantovom programe bude celkovo prerozdelená suma 180 000 EUR, z ktorých 100 000 EUR je určených na podporu aktivít učiteľov a 80 000 EUR na aktivity mimovládnych organizácií.

Bližšie informácie o podmienkach grantového programu.

Projekty do grantového programu je možné v aktuálnom ročníku predložiť prostredníctvom elektronického formuláru.

Návod na predloženie projektu nájdete v sekcii Žiadosti.

 

Zdroj: Nadácia Orange

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102