Séria seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov

23.10.2012 16:59

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia. Semináre sa budú konať v obciach na západnom (Kolíňany, 30.10.2012), strednom (Dobrá Niva, 07.11.2012) a východnom (Miklušovce, 15.11.2012) Slovensku. Záujemci môžu nájsť bližšie informácie na stránke www.nsrv.sk, konkrétne

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=468

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=474

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=484

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102