Seminár „Zachovanie tváre a duše dediny“

28.06.2010 11:15

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Vás pozýva na seminár

 

„Zachovanie tváre a duše dediny“

 

3. 8. 2010 alebo 5. 8. 2010 – Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Drieňok, Teplý Vrch

 

Seminár bude realizovaný ako 1-dňový s identickým programom v čase od 9,30 hod. – 14,00 hod.

Prezentácia účastníkov vždy od 8,30 – 9,30 hod.

Účastnícky poplatok vo výške 5,- € je potrebné uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

Účastníci seminára obdržia študijné materiály.

 

POZVÁNKA

NÁVRATKA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102