Seminár s názvom Nové možnosti spolupráce v osi LEADER a participatívne metódy plánovania stratégií rozvoja

16.03.2012 09:44

Národné lesnícke centrum a Vidiecky parlament na Slovensku

v spolupráci s

Mendelovou univerzitou v Brne a fínskou Univerzitou aplikovaných vied v Oulu

 

Vás pozývajú na seminár s názvom

 

Nové možnosti spolupráce v osi LEADER a participatívne metódy plánovania stratégií rozvoja

 

Seminár sa uskutoční 21. marca 2012 o 9.00 hod. v zasadačke Národného lesníckeho centra vo Zvolene, na ulici T. G. Masaryka 22.

 

 

Vašu účasti na seminári nahláste najneskôr do 19. marca 2012 e-mailom na adresu mbehanovska@stonline.sk

 

POZVÁNKA

 

 

Zdroj: VIPA SK

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102