Regionálny farmársky trh

03.04.2013 08:30

 

P O Z V Á N K A  

 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

v spolupráci so Strednou odbornou školu Pod Bánošom v B. Bystrica v rámci

„Osláv jari v banskobystrickom kraji“ a „Otvárania Bánoša“ organizuje 

 

regionálny farmársky trh

 

ktorý sa uskutoční

 

v  27. apríla 2013

v areáli SOŠ Pod Bánošom 80

v Banskej Bystrici

 

Program:

10:00 – 10:15 slávnostné otvorenie Bánoša ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

10:15 – 10:30 príhovor predsedu BBSK a otvorenie farmárskeho trhu

10:30 – 16:00 predaj farmárskych a domácich produktov z nášho kraja

 

Sprievodné akcie:

·         Ochutnávky tradičných jedál z rôznych regiónov kraja

hornohradská kapustnica, halušky a baranina zo Zbojskej, baranie hrče z Jasenia, haruľa z Medzibrodu, čipkárskô z Brusna, strapkáč z Podpoľania, divina z Dobrej Nivy, orechové halušky z Ladzian ... a ďalšie špeciality z jahňaciny a baraniny a iné miestne jedlá ako aj vína a nápoje miestnych producentov z nášho kraja 

·         Ukážky tradičných remesiel (rezbárstvo, tkanie, vyšívanie...) a folklóru

·         Škola štepenia ovocných stromčekov

·         Ukážky včelárstva

·         a ďalšie atraktivity z vidieka a vidieckeho turizmu – jazda na koni, sokoliarstvo a iné

 

Predajné miesto bude pre predajcov a účastníkov trhu zdarma. Základne technické podmienky – prípojku elektrickej energie, vody, využitie kuchyne, parkovanie, verejné WC, odvoz odpadkov a organizáciu zabezpečuje hlavný organizátor „Otvorenia Bánoša“ –  SOŠ Pod Bánošom B. Bystrica.

Účastník si zabezpečuje potrebné vybavenie pre predaj výrobkov, povolenia, dopravu, chladničku a všetky náležitosti potrebné k vareniu, predaju a ochutnávke jedál.

Ceny výrobkov budú v miestnej mene „Bánoš“, takže predajcovia nepotrebujú mať elektronickú pokladňu.

 

 

        

Tešíme sa na Vašu účasť.

                  Ing. arch. Peter Rusnák,

                  regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj

                 

Návratka na podujatie

záujemcovia o predaj farmárskych alebo domácich jedál a tradičných remeselných produktov

prihláste sa do 11. 4. 2013 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica,

alebo e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prihlásení účastníci obdržia ďalšie podrobné inštrukcie

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102