Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku

23.02.2012 09:26

O programe

S radosťou vám oznamujeme vyhlásenie “NESsT – Programu rozvoja sociálneho podnikania”, ktorý má za cieľ podporu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku.

Pozývame k účasti slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty so sociálnym zameraním a obce uvažujúce o spustení alebo rozšírení sociálnych podnikov.

Program má plnú podporu partnera organizácie NESsT- Regionálneho centra UNDP pre Európu a SNŠ a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku”.

Kto sa môže prihlásiť

Máme záujem predovšetkým o podporu rozvoja sociálnych podnikov zameraných na pomoc znevýhodneným ľuďom v týchto oblastiach:
• Prístup k zamestnaniu,
• Prístup na trhy a zvýšenie príjmov,
• Prístup k základným službám s cieľom zlepšiť kvalitu ich života,
• Prístup k výrobe sociálne a environmentálne zameraných výrobkov a služieb,
• Prístup k uplatneniu ich základných ľudských práv.

Čo môžete získať?

• Až desať mesiacov špecializovaného budovania kapacít počas prípravy podnikateľského plánu a získanie schopností potrebných na spustenie a riadenie sociálneho podniku;
• Profesionálny podnikateľský plán vášho vlastného sociálneho podniku;
• Prístup k poradcom z biznis prostredia (prostredníctvom NESsT Business Advisory Network);
• Možnosť propagácie cez marketingové kanály organizácie NESsT;
• Možnosť stretnúť profesionálov z prostredia sociálneho podnikania, ako aj potenciálnych investorov počas „Dňa sociálneho podnikania“;
• Oprávnenosť na ďaľšiu spoluprácu s organizáciou NESsT (finančná podpora a biznis poradenstvo potrebné na spustenie a inkubáciu sociálneho podniku).

https://www.nesst.org/?portfolio=nesst-program-rozvoja-socialneho-podnikania-na-slovensku-2012

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102