Program obnovy dediny 2012

27.03.2012 09:39

Pridelené dotácie z POD na rok 2012:

 

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.3.2012 bolo pridelených 122 dotácií, z toho 110 obciam a 12 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činí 459.377,38 €.

 

Uspokojených bolo 24,2 % všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.765,- €.

 

clip_image001  «Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2012»

 

Všetky rozhodnutia ministra ŽP o pridelní dotácie sú zverejnené na

https://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie.html

Prijímatelia dotácie budú v najbližších dňoch kontaktovaní zo strany Sekretariátu pre POD ohľadom dodania podkladov pre tvorbu zmlúv.

 

Zdroj: www.obnovadediny.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102