Pripravovaná výzva na podávanie projektov v rámci dotačného opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu

26.09.2012 10:23

 

V najbližšej dobe sa očakáva vyhlásenie výzvy na podávanie projektov v rámci dotačného opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013. Cieľom výzvy je podpora existujúcich nízkokapacitných ubytovní s kapacitou do 10 lôžok ako aj vznik nových ubytovní.

 

Oprávnené aktivity:

- rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (stavebné investície, vnútorné vybavenie a zariadenie vrátane zriadenia pripojenia na internet)

- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane vybavenia... )

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, inžinierskych sietí, osvetlenia a sociálnych zariadení

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, bazén, krb a pod.)

 

Výška oprávnených výdavkov: min. 2600 EUR a max. 200 000 EUR

Dotácia: 50%

Predpokladané vyhlásenie výzvy : jeseň 2012

Oprávnení žiadatelia:

- Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu

 


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102