Prezentácia výzvy – Dotačná schéma ÚSVRK na rok 2012“

18.04.2012 09:32

Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity /ďalej len ÚSVRK/  so sídlom v Banskej Bystrici si dovoľuje upriamiť Vašu pozornosť na plánovanú prezentáciu výzvy – Dotačná schéma ÚSVRK na rok 2012“  v spolupráci s MsÚ Banská Bystrica, na ktorú ste srdečne pozvaní dňa 20.4.2012.

 

Vašu účasť prosím nahláste na email v dolnej časti Pozvánky

 

Na stiahnutie: POZVÁNKA

 

 

Zdroj:

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky

Regionálna kancelária Banská Bystrica

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102