Pozvánka - odborný seminár pre MAS

18.10.2010 09:26

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

si Vás dovoľujú pozvať na

 

odborný seminár pre MAS

 

ktorý sa uskutoční

 

dňa 21. októbra 2010

 

v zariadení KOLIBA

 v Ožďanoch

 

s nasledovným programom:

09:45 – 10:00 – registrácia účastníkov

10:00 – 10:15 – otvorenie  a aktuálne info RP NSRV BB (P. Rusnák, NSRV)

10:15 – 10:45 – aktuálne informácie RO o Usmernení 1.7 (I. Kocianová, MP SR)

10:45 – 11:15 – aktuálne informácie RO o budúcnosti Leader  v SR (I. Kocianová, MP SR)

11:15 – 11:45 – podnety pre Leader v SR za BB kraji (P. Rusnák, NSRV)

11:45 – 12:15 – námety a podnety k aktuálnym informáciám – diskusia (P. Rusnák, NSRV)

12:15 – 13:00 – obedná prestávka

13:00 – 13:30 – princípy, postupy  a zásady hodnotenia projektov ISRÚ (Ľ. Bene, PPA)

13:30 – 14:15 – diseminácia poznatkov z hodnotenia projektov MAS ( A. Balážiová, PPA)

14:15 – 15:00 – diskusia a konzultácie k metodike hodnotenia projektov (Bene, Balážiová)

15:00 – 15:15 – závery a ukončenie seminára (P. Rusnák, NSRV)

                                        

                 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 18.10.2010

e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prípadne telefonicky najneskôr do 12:00 hod. dňa 18.10. na číslo: 048/417 34 50.

počet účastníkov je limitovaný, pre každú MAS je rezervovaných 4-5 miest

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102