Pozvánka na Členskú schôdzu ViP BB

13.05.2016 18:27

 

P O Z V Á N K A

 

Regionálna Rada ViP BB kraja si Vás dovoľuje pozvať

na

ČLENSKÚ SCHÔDZU ViP BBkraja

 

ktorá sa uskutoční

25. mája 2016 o 09:15

v Hrachove, Sama Vozára 154

 

s nasledovným programom:

 

09:15 – 09:30 – registrácia účastníkov

09:30 – 09:45 – otvorenie, voľba komisií, schválenie programu

09:45 – 10:00 – správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

10:00 – 10:05 – správa Revíznej komisie

10:05 – 10:45 – aktuálne informácie: D.Bímová,BBSK, V.Vnuk a E. Jányová,NSRV

10:45 – 11:15 – prestávka

11:15 – 11:45 – Leader, ako ďalej – J. Krištofíková, K. Tichá, MPRV SR

11:45 – 12:30 – podpora južných okresov – A. Marcinčin, splnomocnenec vlády

12:30 – 13:00 – podnety ViP na podporu vidieka P. Rusnák – diskusia

13:00 – 13:30 – obed

13:30 – 14:00 – námety a priority činnosti ViP BB kraja v roku 2016 - diskusia

14:00 – 14:30 – návrh  plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016

14:30 – 14:45 – návrh  a schválenie uznesenia, ukončenie ČS

14:45 – 15.30 – zasadnutie Regionálnej rady ViP BB kraja

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Peter Rusnák, predseda ViP BB kraja

 

 

Pozvánka s návratkou

 

Výročná správa za rok 2015

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102