Pozvánka na Členskú schôdzu BB VIPA

17.04.2015 13:33

P O Z V Á N K A

 

 

Regionálna Rada BB VIPA si Vás dovoľuje pozvať

na

ČLENSKÚ SCHÔDZU BB VIPA

 

ktorá sa uskutoční

                          28. apríla 2015 o 09.30

v Starom hostinci

vo Svätom Antone

 

s nasledovným programom:

 

09:15 – 09:30 – registrácia účastníkov

09:30 – 09:45 – otvorenie, voľba komisii, schválenie programu

09:45 – 10:00 – správa o činnosti a hospodárení za rok 2013

10:00 – 10:05 – spáva Revíznej komisie

10:05 – 10:45 – aktuálne informácie, diskusia k alternatívam budúcnosti BB VIPA.

10:45 – 11:15 – prestávka (voľba predsedu)

11:15 – 11:45 – schválenie novej koncepcie BB VIPA a diskusia k plánu činnosti

11:45 – 12:00 – návrh plánu a rozpočtu na rok 2015

12:00 – 12:15 – návrh a schválenie uznesenia

12:15 – 12:45 – obed

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Peter Rusnák, predseda BB VIPA

 

 

 

 

Žiadame Vás o potvrdenie účasti na rusnakbb@gmail.com alebo telefonicky (0905434102) do 22.4.2015, aby sme mohli objednať občerstvenie a obedy

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102