OZNAMENIE PPA

30.01.2012 09:51

Oznamenie o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z 20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

V zaujme plynuleho spracovania ziadosti o uhradu DPH si Vas dovolujeme poziadat k kontrolu uplnosti a platnosti predkladanych priloh k ziadosti (original alebo overena fotokopia dokladu, nie starsieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4416

 

***************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, ze vzhladom k tomu, aby mohla v mesiaci december 2011 vyplatit ziadatelom podstatnu cast prevazne priamych podpor z kampane 2011 (89 %), musela odlozit na januar az februar 2012 testovanie a nasadzovanie noveho informacneho systemu. Jeho skore nasadenie je nevyhnutnou podmienkou na dodrzanie akreditacnych kriterii a dalsieho fungovania PPA. Testovanie  a nasadzovanie noveho informacneho systemu vsak neumoznuje PPA vyplacat financne prostriedky na ucty ziadatelov (okrem platieb v ramci opatreni organizacie trhu, kde uz nasadenie noveho systemu prebehlo). Predpokladame, ze vyplacanie financnych prostriedkov bude obnovene v koncom marca 2012.

PPA vsak vyvinie maximalne usilie, aby vyplacanie financnych prostriedkov na vsetky druhy podpor obnovila v co najkratsom case.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4417

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102