Oznamenie PPA

05.09.2011 10:28

Oznamenie PPA o zverejneni vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie podla nariadenia vlady Slovenskej republiky c. 264/2009 Z. z. o podpornych opatreniach v podohospodarstve v zneni neskorsich predpisov https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4130

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102