Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

02.11.2010 11:02

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·                 Výzva na DPH obciam (pdf, 82.93 Kb)

·                  Usmernenie MP ŽP RR SR č. 1472.2010,100 (pdf, 32.55 Kb)

·                  Vzor žiadosti (xls, 43.5 Kb)

·                  Zoznam ukončených projektov k 30.9.2010 opatrenie 3.4.1. (pdf, 147.2 Kb)

·                  Zoznam ukončených projektov k 30.9.2010 opatrenie 3.4.2. (pdf, 156.29 Kb)

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102