Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídel ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP

04.02.2013 15:15

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 31.1.2013 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnené nasledovné výzvy: ROP-4.1a-2013/01 – Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami; ROP-4.1c -2013/01 – Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami; ROP-5.1-2013/01 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami.

 

Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

 

Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami

 

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami

 

 

Zdroj: ROP

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102