Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP č. OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

04.01.2011 10:12

Fond sociálneho rozvoja na základe súhlasného stanoviska Riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia predlžuje termín na informovanie žiadateľov o NFP o schválení, resp. neschválení žiadostí o NFP do 31.1.2011.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102