Nožnosť získania nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu spolupráce medzi sesterskými mestamia obcami (návštevy, podujatia)

05.11.2012 10:34

 

Informujeme Vás o možnosti získania nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu spolupráce medzi sesterskými mestamia obcami (návštevy, podujatia).

 

V rámci programu Európa pre občanov je možné získať grant od 5 000 do 25 000 eur určený na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním kultúrnych či športových podujatí, cestovných výdavkov či výdavkov za ubytovanie hostí z partnerských miest.

 

Zahraničnú návštevu je možné spojiť s plánovaným kultúrnym podujatím (Dni mesta, Jarmok,...). Získate tak finančné prostriedky pre organizáciu podujatia, obohatíte podujatie o európske témy a upevníte vzťahy s partnerskými obcami.

 

Stručné informácie k Výzve programu nájdete TU

Podrobné informácie budú zverejnené na web stránke https://www.europapreobcanov.sk/  ako súčasť Akcie 1 pre rok 2013

 

Zdroj: Europapreobcanov.sk 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102