“Náš vidiek” - Dnes od 15.00 hod je na web stránke Úradu vlády oficiálne zverejnená výzva grantového programu

06.12.2011 09:48

Na základe rozhodnutia predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej  podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu „Náš vidiek“.

Na program je vyčlenených 1,2 mil. €. Na rozdiel od iných programov nie je požiadavkou spolufinancovanie projektu, napriek tomu spoluúčasť obce na realizácii projektu je jedným z kritérií hodnotenia.

Cieľom programu je podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory. 

Za proces prípravy, uzavretie zmlúv, finančnú administráciu a kontrolu zodpovedá Úrad vlády SR, ktorý s úspešným žiadateľom uzavrie zmluvu.

Uzávierka žiadostí je 04.01.2012, uzatvorenie zmlúv prebehne v mesiaci február 2012 a vyúčtovanie budú musieť úspešní žiadatelia predložiť do 31.12.2012.

 

Kontakty

Úrad vlády SR, kancelária vedúceho Úradu vlády, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
www.vlada.gov.sk

e-mail : nasvidiek@vlada.gov.sk, je možné používať aj na otázky
 

Na stiahnutie:

Usmernenie k programu "Náš vidiek"

Definícia kapitálových výdavkov

Elektronický formulár

 

Zdroj: Úrad vlády ( https://www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/)

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102