Nadačný fond Slovak Telekom podporí mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

21.04.2010 09:48

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje 11. grantové kolo, v ktorom podporí integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií. Tie v tomto programe slúžia ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život a k zvyšovaniu jeho kvality, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii).

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 50 000 €,  pričom na jeden projekt  bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 €.  

O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizáciešpeciálne školy (na mimoškolské aktivity), pričom primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 rokov s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením a organizácie, ktoré pre nich realizujú projekty.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2010. Podrobnosti o 11. grantovom kole nájdete priamo v Nadácii Intenda a v nasledujúcich odkazoch:  

- grantové podmienky

- formulár žiadosti o poskytnutie grantu

- formulár rozpočtu 

Kontaktná osoba: konzultácie: UTOROK - ŠTVRTOK - 10,00 - 15,00 hod.

Mgr. Miroslav Palec
manažér programov NFST
02/57 297 246
fondst@intenda.sk

www.fondst.sk  
www.intenda.sk 

 O Nadačnom fonde Slovak Telekom:

Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. 
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ pridelená suma 426 944,75 €,prostredníctvom ktorej bolo podporených 141 projektov 109 jednotlivcov z celého Slovenska.

 

Dávame do pozornosti aj "AD hoc podporu" Nadácie Slovak Telekom.

Podmienky nájdete TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102