Nadácia ORANGE - Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

23.02.2011 08:50

V roku 2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už tretí ročník programu „Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania“, určený pre mimovládne a miestne organizácie ktoré realizujú projekty zamerané na niektoré z týchto cieľov:

 

  • Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese, presadzovanie nových trendov vo vzdelávacom procese, zmena tradičného postavenia učiteľa a žiaka
  • Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov základných a stredných škôl, sieťovanie, výmena informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských platforiem
  • Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov
  • Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou
  • Realizácia aktivít a spolupráca so školami v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia, v oblasti ľudských práv a iných tém
  • Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok
  • Iné ciele v oblasti skvalitňovania vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku.

 

Program podporí aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajúce k premene tradičnej školy na školu modernú.


 

Rozpočet programu:                                           60 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                     2 500 eur
Uzávierka podávania žiadostí:                           23.3.2011

Kompletné informácie nájdete  TU


Aktualizovaný prehľad grantových výziev k 23.2.2011

 

 

Zdroj: Nadácia Orange

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102