Nadácia Ekopolis otvára vzdelávací kurz o plánovaní verejných priestorov

10.05.2010 09:10

Nadácia Ekopolis pripravila v rámci projektu UrbSpace financovaného z programu Central Europevzdelávací kurz „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov".
Kurz sa skladá z dvoch neoddeliteľných blokov, ktoré na seba nadväzujú. Prvý blok má názov „Participácia a verejné priestory". Jeho obsahom je účasť verejnosti na rozhodovaní, osobitne v oblasti plánovania verejných priestorov a uskutoční sa 25. - 26. mája 2010 v Bratislave.Druhý vzdelávací blok bude následne 10. - 11. júna 2010 v Banskej Bystrici a je venovaný téme facilitácie a vedenia stretnutí.Kurz je určený pre ľudí so záujmom o verejné priestory, ktorí majú ambíciu reálne používať nástroje participatívneho plánovania, podieľať na príprave a vedení plánovacích stretnutí alebo pracovať s verejnosťou v akomkoľvek kroku vytvárania verejných priestranstiev.Maximálny počet účastníkov zo Slovenska je 17, z Čiech 8 ľudí.


Účastníkov zo Slovenska vyberie Nadácia Ekopolis na základe prihlášok a motivačných listov doručených najneskôr 17. mája 2010 elektronicky na adresu paulikova@ekopolis.sk.Pri výbere účastníkov bude zohľadnené geografické kritérium (pokrytie celého územia SR), záujem o tému, možnosť a pripravenosť použiť poznatky z tréningov v praxi, ako aj práca v oblasti plánovania a vytvárania verejných priestorov v predchádzajúcich obdobiach.


Účasť na kurze je bezplatná. Nadácia Ekopolis zabezpečuje trénerov (lektorov), nájomné priestorov na vzdelávací kurz a občerstvenie počas kurzov. Účastník kurzu si z vlastných zdrojov zabezpečuje ubytovanie, dopravu a stravovanie.


Detailné informácie nájdete TU.

Prihlášku na vzdelávací kurz nájdete TU.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102