LEADERfest 2012 v Levoči

15.02.2012 11:20

Stretnutie Leadrov európskych krajín
29. – 31. mája 2012
Levoča, Slovenská Republika


- medzinárodná udalosť s nádychom vidieckeho čara.
Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka,
pracujúcich metódou Leader. Konferencia nadväzuje na predošlé dva ročníky,
ktoré sa konali v Českej Republike v rokoch 2009 v Hradci nad Moravicí
s účasťou 8 európskych krajín, a v roku 2011 v Štramberku, kde hostili až 12
krajín Európy, pričom aktivita naberá putovný charakter.

 

Pozvánka na podujatie

Program podujatia

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102