Konferencia "Súčasnosť a perspektívy vidieka v banskobystrickom kraji“

16.04.2013 16:19

 

P O Z V Á N K A  

 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj

Vás pozýva na krajskú konferenciu k rozvoju vidieka v našom kraji,

organizovanú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom

v rámci Osláv jari v banskobystrickom kraji

na tému:

 

 

súčasnosť a perspektívy vidieka v banskobystrickom kraji

 

ktorá sa uskutoční

 

26. apríla 2013

so začiatkom o 13:00 hod

v jedálni SOŠ Pod Bánošom

v Banskej Bystrici

 

s nasledovným programom:

 

13:00 – 13:30 – registrácia  účastníkov

13:30 – 13:45 – otvorenie, uvítanie účastníkov a hostí, predstavenie programu (P. Rusnák, RP NSRV)

13:45 – 14:30 – Dopady súčasnej agrárnej politiky na poľnohospodárstvo (doc. RNDR J. Sobocká, CSc, VÚPOP)

14:30 – 15:00 – Vzťahy poľnohospodárstva a včelárstva v našom kraji (Ing. P. Fiľo, SZV B.Bystrica)

15:00 – 15:15 – prestávka s občerstvením

15:15 – 15:45 – Význam chovu oviec a kôz pre oživenie ekonomiky vidieka (Ing. S. Reľovský, ZCHOK)

15:45 – 16:45 – Prínosy integrovaného rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji (zástupcovia MAS)

16:45 – 17:30 – Zámery podpory rozvoja vidieka v budúcom období (zástupca MPaRV SR)

17:30 – 18:00 – vidiecka večera s udelením ocenení za rozvoj vidieka v BBSK (V. Maňka, predseda BBSK)

 

Sprievodné akcie      

sobota 27.4. areál SOŠ Pod Bánošom:

10.00 - 16.00    Otvorenie Bánoša

·         slávnostné otvorenie poľnohospodárskej sezóny

·         regionálny farmársky trh – predaj kvalitných miestnych potravín z nášho kraja

·         ukážky tradičných remesiel a folklóru regiónov kraja

·         ochutnávky tradičných jedál z rôznych regiónov kraja

·         škola štepenia ovocných stromčekov, ukážky včelárstva

·         a ďalšie atraktivity z vidieka a vidieckeho turizmu – jazda na koni, sokoliari,...a pod

nedeľa 28.4. Podbrezová, miestna časť Lopej:

10.00 - 16.00 Jarná slávnosť sv. Juraja

·         slávnostná sv. omša v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Lopeji

·         alegorický sprievod rytiera sv. Juraja – symbolicky víťazí nad drakom – prebúdza jar, odklína zimou zakliate horské doliny a otvára turistickú a poľnohospodársku sezónu

·         odovzdanie symbolických kľúčov  starostom obcí a miestnym poľnohospodárom

·         kultúrny program a prezentácia remeselnej tvorby

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

                  Ing. arch. Peter Rusnák,

                  regionálny koordinátor NSRV pre banskobystrický kraj

          

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 22.4.2013

e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prípadne telefonicky najneskôr do 15:00 hod. dňa 22.4. na číslo: 0905 434 102

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102