Konferencia Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II

20.04.2010 08:43

V rámci sprievodného programu 9. ročníka výstavy regionálneho rozvoja a investičných príležitostí PRO REGION 2010 organizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu konferenciu  „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II.“

Program konferencie je určený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku regionálneho rozvoja na Slovensku.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín a miesto konania: 05. máj 2010 od 09:00 hod., Kongres Hotel Dixon, Banská Bystrica

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky v termíne najneskôr do 19. apríla 2010 na e-mailovú adresu: konferencia@build.gov.sk

 

Program konferencie

Záväzná prihláška

 

Účasť je bezplatná.

Na základe záväznej prihlášky bude prvým 200 prihláseným záujemcom (rozhodujúci je dátum prijatia kompletne vyplnenej záväznej prihlášky e-mailom) zaslaná pozvánka v papierovej podobe, ktorá bude slúžiť ako vstupenka na konferenciu. Z dôvodu limitovanej kapacity neručíme, že všetkým prihláseným záujemcom bude zaslané potvrdenie účasti, preto Vám odporúčame prihlásiť sa v čo najskoršom termíne.

 Konferencia je spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102