Informačný deň RP NSRV B. Bystrica na tému: podpora vidieckych obcí a poznatky a dobré príklady z implementácie PRV SR

13.04.2012 09:12

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

si Vás dovoľuje pozvať na Informačný deň RP NSRV B. Bystrica na tému:

 

podpora vidieckych obcí

a poznatky a dobré príklady z implementácie PRV SR

 

ktorý sa uskutoční

 

17. apríla 2012

so začiatkom o 10:30 hod

na chate CSM Zbojská

v Pohronskej Polhore

 

s nasledovným programom:

10:15 – 10:30 – registrácia účastníkov

10:30 – 10:45 – otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie (P. Rusnák, NSRV)

10:45 – 11:30 – zhrnutie výsledkov činnosti RP NSRV za 3 roky činnosti (P. Rusnák, NSRV)

11:30 – 12:15 – zameranie činnosti a plán aktivít RP NSRV na rok 2012 (P. Rusnák, NSRV)

12:15 – 12:45 – obedná prestávka

12:45 – 13:30 – aktuálne informácie o pripravovanej výzve pre obce (V. Jamnický, MPRV SR)

13:30 – 14:30 – prezentácie skúseností a dobrých príkladov obcí s implementáciu PRV SR 2007-13

   (starostovia obcí Lenka, Baďan, Babinec.)

14:30 – 14:45 – prestávka s občerstvením

14.45 – 15:15 – financovanie malých obcí, budúcnosť malých obcí (Ľ Šesták, starosta Dúbravice)

15:15 – 15:45 – zhrnutie poznatkov a námetov pre podporu vidieckych obcí (diskusia)

15:45 – 16:00 – zhrnutie podnetov a závery stretnutia (P. Rusnák, NSRV)

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                  Ing. arch. Peter Rusnák,

                  regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj                                 

                

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 13.4.2012 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica, alebo e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prípadne telefonicky najneskôr do 12:00 hod. dňa 13.4. na číslo: 048/417 34 50.

počet účastníkov je obmedzený, akceptované budú skôr zaslané prihlášky

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102