Informačno-prezentačné podujatie k regionálnej a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader na tému: spolupráca a partnerstvo v prístupe Leader

12.11.2010 11:47

P O Z V Á N K A

 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

si Vás dovoľujú pozvať na informačno-prezentačné podujatie k regionálnej  a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader na tému:

 

spolupráca a partnerstvo v prístupe Leader

 

ktorý sa uskutoční

 

24. - 25. novembra 2010

so začiatkom o 14:00 hod

v penzióne Klopačka – Špania dolina

 

s nasledovným programom:

streda 24. 11.:

13:45 – 14:00 – registrácia účastníkov

14:00 – 14:15 – otvorenie, uvítanie a program (P. Rusnák, NSRV)

14:15 – 16:00 – možnosti spolupráce s talianskymi partnermi, diskusia (P. Molnárová)

16:00 – 16:30 – prestávka a občerstvenie

16:30 – 18:00 – poznatky a prezentácia výsledkov exkurzie do Fínska (P. Rusnák, O. Maciaková)

18:00 – 18:45 – večera

18:45 – 20:00 – prezentácia výsledkov z odbornej exkurzie do Estónska (M. Kubaliaková, J.Krnáč)

20:00 – 20:30 – zhrnutie poznatkov z Estónska, diskusia a závery (P. Rusnák, NSRV)

 

štvrtok 25.11.:

08:30 – 10:00 – prerokovanie vzájomnej spolupráce RP NSRV  s MAS a VSP v roku 2011

   (P. Rusnák, NSRV)

10:00 – 10:30 – prestávka, občerstvenie

10:30 – 12:00 – spolupráca RP NSRV s MAS v propagácii realizácií PRV SR 2007-13

   (P. Rusnák, NSRV)

12:00 – 13:00 – závery, obed a ukončenie podujatia

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                  Ing. arch. Peter Rusnák,

                  regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj                                    

                 

Stravné a ubytovanie sú hradené organizátorom v rámci aktivít NSRV.

 Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

 

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 19.11.2010 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica, alebo e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prípadne telefonicky najneskôr do 12:00 hod. dňa 19.11. na číslo: 048/417 34 50.

počet účastníkov je obmedzený, akceptované budú skôr zaslané prihlášky

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102