Informačné semináre k výzve OPV-2011/1.1/06-SORO

19.04.2011 09:23

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k  vyhlásenej výzve OPV-2011/1.1/06-SORO s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy.


Informačné semináre sú určené pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame všetkých záujemcov, aby sa prišli oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný
finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Vzdelávanie.

Účasť na seminároch je bezplatná, nie je potrebne prihlásiť sa vopred. 

Termíny a miesta konania seminárov: 

20. 4. 2011, Žilina, 10.00 h, Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (Kongresová sala Úradu ŽSK)

28. 4. 2011, Zvolen, 10.00 h, Budova Technickej univerzity vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (Prednášková miestnosť B8)

29. 4. 2011, Košice 9.00 h, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (Mala zasadačka)

Na stiahnutie:

Pozvánka a program podujatia

 

Zdroj: ASFEU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102