Informačné semináre k výzvam OP ZaSI-FSR-2010/2.1/03 a OP ZaSI-FSR-2010/2.2/04

03.12.2010 08:52

Informačné semináre sú určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja: OP ZaSI-FSR-2010/2.1/03, OP ZaSI-FSR-2010/2.2/04

 

Oprávneným žiadateľom v rámci týchto výziev môžu byť len subjekty, ktorým bola schválená lokálna stratégia komplexného prístupu, alebo ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory LSKxP.

 

Informačné semináre sú zamerané na prezentáciu uvedených výziev. Ich cieľom je poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov. Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané počas diskusie po skončení prezentácií.

 

Semináre sú bezplatné.

 

Účastníkom seminárov odporúčame, aby sa vopred oboznámili s obsahom výziev na predkladanie žiadostí o NFP, Príručky pre žiadateľa o NFP, ako aj s obsahom ostatných dokumentov zverejnených v tzv. „balíku výzvy“.

 

Termíny a miesta konania seminárov:

 

Banská Bystrica

6. 12. 2010 11.00 hod. -14.00 hod.

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

 

Košice

8. 12. 2010 13.00 hod. - 16.00 hod.

Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

 

Prešov

9. 12. 2009 9.00 hod. - 12.00 hod.

Hotel Dukla, Legionárov 2, Prešov

 

Registrácia účastníkov bude prebiehať 30 min. pred plánovaným začiatkom seminárov.

 

Prihlášky na semináre zasielajte na adresu tatiana.sunalova@fsr.gov.sk. Do predmetu správy uveďte v akom meste sa zúčastníte informačného seminára. Za organizáciu/ žiadateľa sa môžu zúčastniť seminára maximálne 2 osoby.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102