Informačná konferencia s medzinárodnou účasťou - TRADIČNÉ REMESLÁ PRE DNEŠOK

03.10.2011 11:09

Informačná konferencia  s medzinárodnou účasťou

 

TRADIČNÉ REMESLÁ PRE DNEŠOK

historické východiská, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia vo vidieckom priestore

 

 

19.10.2011 - 20.10.2011

Zvolen
 

Projekt je realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013

 

Na stiahnutie:

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

 

Informácia:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102