Členská schôdza BB VIPA

16.04.2013 16:24

 

P O Z V Á N K A

 

 

Regionálna Rada BB VIPA si Vás dovoľuje pozvať

na

ČLENSKÚ SCHÔDZU BB VIPA

 

ktorá sa uskutoční v rámci Osláv dni jari v BB kraji

dňa

                          26. apríla 2013 o 09.30

na SOŠ Pod Bánošom

v Banskej Bystrici

 

s nasledovným programom:

 

09:15 – 09:30 – registrácia účastníkov

09:30 – 09:45 – otvorenie, voľba komisii, schválenie programu

09:45 – 10:00 – správa o činnosti a hospodárení za rok 2012

10:00 – 10:05 – spáva Revíznej komisie

10:05 – 10:15 – zhrnutie výsledkov činnosti BB VIPA za 10 rokov činnosti

10:15 – 10:45 – diskusia – budúcnosť BB VIPA.

10:45 – 11:15 – voľby Regionálnej rady a predsedu, prestávka

11:15 – 11:45 – výsledky volieb a diskusia k plánu činnosti

11:45 – 12:00 – návrh plánu a rozpočtu na rok 2013

12:00 – 12:15 – návrh a schválenie uznesenia

12:15 – 12:45 – obed

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Peter Rusnák, predseda BB VIPA

 

 

 

 

 

Žiadame Vás o potvrdenie účasti na bbvipa@mail.t-com.sk, alebo telefonicky (0905434102),  do 22.4.2013, aby sme mohli objednať občerstvenie a obedy

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102