CHOV OVCÍ V SYSTÉMU TRVALE UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

13.09.2012 13:38

Pozvánka na vzdělávací akci

 

 

CHOV OVCÍ V SYSTÉMU TRVALE
UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině
a územích soustavy NATURA 2000
 
Datum: 20.-21. září 2012
 
Místo : 20.9.2012 - přednášky v objektu Školícího střediska
v Rostěnicích, č.p. 109, 682 01 Vyškov
 
21.9.2012 - exkurze v ovčíně v Bohdalicích, areál o.s.
Manner - ukázka chovu ovcí a udržitelnosti zemědělství
přímo v terénu. Návštěva pastvin chovu ovcí.
 
Program 1. den (8.00 - 14.00 h):
 
1) Místní akční skupina Společná cesta, o.s. - Dotační tituly v oblasti zemědělství
z PRV
- přednášející Ludmila Kolářová, manažerka MAS Společná cesta
 
2) Prezentace a přednášky na tyto témata:
- chov ovcí ve stručné historické zkratce a v současnosti
- plemena ovcí a jejich užitkovost
- veterinární zásady
- administrativa a legislativa
- ekonomika chovu
- ovčí produkty
– přednášející Jiří Novotný, (tady nevím funkci, zařazení apod.)
 
Program 2. den (8.00 - 14.00 h):
 
1) prohlídka ovčína u Bohdalic, areál o.s.Manner (bývalá kasárna),
 
2) exkurze po pastvinách včetně chráněných přírodních lokalit (národní park Větrníky,
rezervace Stepní stráně, Pahorek , Zouvalka, případně jiné, dle aktuálního stavu
pastvy a pohybu stád)
 
Další informace:
 
Vzdělávací akce a exkurze je bezplatná. Účastníci obdrží zdarma CD, tištěné studijní
materiály a občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje). Účastníkům mimo Jihomoravský kraj
bude zajištěno a hrazeno ubytování ze čtvrtka na pátek.
 
Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději 5 dnů před konáním !
 
Kontakty:
Ludmila Kolářová
MAS Společná cesta, o.s.
tel. 725137765
e-mail:
mas.spolecnacesta@seznam.cz

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102